Jeugpaar

Unger de zitting van 12 november j.l. zeen Vinz Derks en Tess Van Capelle oetgeroope tot
jeugprins Vinz en jeugprinses Tess van CV De Tuurhouters

Vinz is 13 joar en woont mit zien auwers en auwere broor in Göttekoave.
Vasteloavend is Vinz neet vraem. Ziene Opa en Oma woare in 1964 het prinsepaar van de Tuurhouters en ziene broor woar in 2019 al jeugprins bie de Tuurhouters. Aug al zien naefkes en nichskes zeen prins of prinses gewaes
Vinz is eine gedreve voetballer bie VV
Zwentibold, sjpeelt gaer op de playstation en zit doaneave nog op ’t Trevianum.


Tess is 12 joar, ein fantieke danseres en gek op teikene. Doaneave is zie ouch nog lid van handbalvereiging HV Born. Ze zit op 1 Havo op ’t Trevianum.
Tess woont net es jeugprins Vinz mit heur femilie in Göttekoave, ze zeen zelfs euverbure van ein!.
Aug bie Tess toes weite ze wat vasteloavend viere is, en doa deit dan auch jederein aan mit.